Fraktvillkor

Vi bjuder på frakten vid order / beställning av varor för minst 1.250:-  (1.000:- + moms).
Vid order / beställning  under 1.250:- kostar frakten 86:-  (69:- + moms).
Kajaker/kanoter sänds ej per frakt utan leveras enbart från vårt lager i Mölndal.

Postförskott, då tillkommer en postförskottsavgift enligt Postens gällande postförskottsavgift. Avgiften betalas
när varan levereras eller hämtas ut hos ombudet.

 

1.  Enligt distansavtalslagen har du 14 dagars ångerrätt från det att du mottagit varan. Det här gäller inte specialprodukter som anpassats individuellt för kundens ändamål. Då räknas ångerfristen från det datum säljare och köpare kommer överens om. Notera att outlösta paket inte omfattas av ångerrätten.
Notera också att varor som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas ej omfattas av ångerrätten.

2.  Om kunden ångrar köpet ska varan återsändas i nyskick, samt att returfrakten ska betalas av kunden själv. Kunden ansvarar för att varan återbördas till säljstället och står risken under returfrakten.

3.  Från det att ångerrätten utnyttjats ska säljaren återbetala, inom 30 dagar, det belopp som kunden har lagt ut. Återbetalningen omfattar alla kundens kostnader för ordern, exklusive det som står i punkt 7 om returfrakt. För att återbetalning ska kunna ske, ombedes kunden kontakta säljaren med uppgift om kontonummer, clearingnummer och bank.

4. Genom att godkänna köpvillkoren anses kunden vara informerad om ångerrätten.

5.  Vid leveransförseningar samt om beställd vara tagit slut äger köparen rätt att säga upp avtalet. Full återbetalning sker då, på samma sätt som i punkt 8. Som leveransförsening räknas det om varan inte levererats inom 14 dagar från det att betalning mottagits.

6.  Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad från förfallodagen. Decco Nordic (decco.se) reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Säljföretaget att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

7.  Säljaren står risken fram till dess att transporten nått köparen.

8.  Konsumentköplagens bestämmelser gäller, vilket innebär att du har rätt att reklamera en vara inom två år, under förutsättning att varan var felaktig vid leveranstillfället. För båda parters bästa vill vi dock att du påtalar eventuella brister och fel snarast möjligt. Vid eventuell tvist rekommenderar vi att du vänder dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Vi följer alltid deras rekommendationer.

9.  Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Om du mottar en felaktig vara vill vi att du gör följande. Synligt fel: Ska anmälas direkt på posten vid mottagandet av varan. Dolt fel: Ska anmälas till Decco Nordic (decco.se) / Contenta Ekonomikonsult AB inom tre dagar från mottagandet av varan.

10.  I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Decco Nordic (decco.se) köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Säljföretaget per e-post.

 

Ansvar för fel

Decco Nordic (decco.se) bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Om paket från oss, ej löses ut, debiteras kunden våra kostnader för postbefordran samt kostnaden för att återföra varan till oss.
 

En webbshop från OpenCart
Decco Nordic © 2020