Köpvillkor

Betalning sker enkelt och säkert med Payson. Även om du inte har ett Paysonkonto sedan tidigare kan du snabbt göra transaktionen via Payson. Payson samarbetar med VISA, MasterCard samt alla svenska banker som erbjuder direktbetalningar, Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea.

Payson håller höga säkerhetskrav och är PCI-certifierade av Trustwave som är en internationell organisation för säker e-handel. All trafik krypteras genom SSL 128 bitar och alla kortöverföringar bygger på bankernas så kallade 3D-secure teknik.

Payson startade 2004 i Sverige och över en miljon personer har använt Payson som är en välkänd betallösning på internet.

Läs mer om Payson här: www.payson.se

Köpvillkor

Vi följer tillämpliga bestämmelser i marknadsföringslagen, personuppgiftslagen, konsumentköplagen, distansavtalslagen, konsumentkreditlagen och annan svensk lagstiftning och i övrigt tillämpar vi god affärssed.

1.Med säljaren avses: Decco Nordic/Contenta Ekonomikonsult AB, Göteborgsvägen 89, SE 431 30 Mölndal, Telefon 0769 - 460 300, Org.nr.: VAT SE556432404301.

2.  Enligt distansavtalslagen har du 14 dagars ångerrätt från det att du mottagit varan. Det här gäller inte specialprodukter som anpassats individuellt för kundens ändamål. Då räknas ångerfristen från det datum säljare och köpare kommer överens om. Notera att outlösta paket inte omfattas av ångerrätten.
Notera också att varor som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas ej omfattas av ångerrätten.

3.  Om kunden ångrar köpet ska varan återsändas i nyskick, samt att returfrakten ska betalas av kunden själv. Kunden ansvarar för att varan återbördas till säljstället och står risken under returfrakten.


4.  Från det att ångerrätten utnyttjats ska säljaren återbetala, inom 30 dagar, det belopp som kunden har lagt ut. Återbetalningen omfattar alla kundens kostnader för ordern, exklusive det som står i punkt 3 om returfrakt. För att återbetalning ska kunna ske, ombedes kunden kontakta säljaren med uppgift om kontonummer, clearingnummer och bank.

5. Genom att godkänna köpvillkoren anses kunden vara informerad om ångerrätten.

6.  Vid leveransförseningar samt om beställd vara tagit slut äger köparen rätt att säga upp avtalet. Som leveransförsening räknas det om varan inte levererats inom 14 dagar från det att betalning mottagits. Full återbetalning sker då, på samma sätt som i punkt 4.

7.  Vid försenad fakturabetalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad från förfallodagen.

8. Decco Nordic (decco.se) reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga säljaren att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

9. Säljaren står risken fram till dess att transporten nått köparen.

10.  Konsumentköplagens bestämmelser gäller, vilket innebär att du har rätt att reklamera en vara inom två år, under förutsättning att varan var felaktig vid leveranstillfället. För båda parters bästa vill vi dock att du påtalar eventuella brister och fel snarast möjligt. Vid eventuell tvist rekommenderar vi att du vänder dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Vi följer alltid deras rekommendationer.

11.  Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Om du mottar en felaktig vara vill vi att du gör följande. Synligt fel: Ska anmälas direkt på posten vid mottagandet av varan. Dolt fel: Ska anmälas till Decco Nordic (decco.se) / Contenta Ekonomikonsult AB inom tre dagar från mottagandet av varan.

12.  I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Decco Nordic (decco.se) köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Säljföretaget per e-post.


Ansvar för fel

Decco Nordic (decco.se) bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Om paket från oss, ej löses ut, debiteras kunden våra kostnader för postbefordran samt kostnaden för att återföra varan till oss.

Samtliga priser på hemsidan är exkl. moms. Moms (VAT) tillkommer med 25%.

Betalning sker enkelt och säkert med Payson. Även om du inte har ett Paysonkonto sedan tidigare kan du snabbt göra transaktionen via Payson. Payson samarbetar med VISA, MasterCard samt alla svenska banker som erbjuder direktbetalningar, Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea.

Payson - Ingen extra avgift tillkommer.

Payson Garanti - Köparen debiteras 5%. Minimum avgift 10 kr. Maximal avgift 500 kr.

Payson faktura - Tillkommer en faktureringsavgift på 19 kr exkl moms. Vid val av Paysonfaktura får du hem dina varor innan du betalar. Då kan du se att det du köpt motsvarar dina förväntningar. Fakturan betalar du inom 10 dagar.

Payson håller höga säkerhetskrav och är PCI-certifierade av Trustwave som är en internationell organisation för säker e-handel. All trafik krypteras genom SSL 128 bitar och alla kortöverföringar bygger på bankernas så kallade 3D-secure teknik.

Länk till Payson:  https://www.payson.se/

För att vi skall ta emot din order och för att få handla över internet måste du också ha fyllt 18 år. Målsmans godkännande krävs om du är under 18 år. Målsman blir då beställaren och beställer åt dig.

Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Decco Nordic (decco.se) lider ekonomisk skada, polisanmäls.

Äganderättsförbehåll:  Alla varor förblir Decco Nordic (decco.se) / Contenta Ekonomikonsults AB:s egendom tills dess full betalning erlagts.
 

En webbshop från OpenCart
Decco Nordic © 2020